Latest news: Fair Play Corner 2018

Written 19 February 2018 13:42 by
Förra årets succé Fair Play Corner blir även under 2018 års upplaga ett viktigt inslag i turneringen. Flygfyren Sommarcup arbetar aktivt för att främja etik och moral och med det skapa en tryggare och bättre miljö för deltagare, funktionärer och besökare. Med Fair Play Corner synliggör vi vikten av människors-lika-värde och Fair Play under hela arrangemanget. - Vi upplevde att våra besökare un... Read more

AIK Sommarcup 2016!


Welcome to 2016 years edition of FLYGFYREN SOMMARCUP!
The tournament is played in Norrtälje, approximately 40 minutes from Stockholm city.

The date for the tournament is 5-7th august 2016 and is open for both Boys and Girls in following classes:
Boys -03, Girls -03 Boys -04, Girls -04, Boys -05, Girls -05, Boys -06 och Girls -06.

All the matches are played on artificial grass and natural grass in Norrtälje Sportcentrum.

Organizer of the tournament is AIK Football and BKV Norrtälje.

Welcome!