Fair Play Corner

Ni har väl inte missat vårt arbete med att skapa en tryggare och bättre fotbollsmijlö för alla besökande denna helg?

Som en del av turneringens långsiktiga arbete med att göra arrangemanget till en trygg miljö och plats för barn och vuxna, etableras nu projektet "Fair Play Corner."

Flygfyren Sommarcup ska främja Fair Play för samtliga besökare och deltagare.

Turneringen ska ses som en utbildning för deltagande spelare, ledare och tränare, både på och utanför planen.

Turneringen ska inom alla områden främja Fair Play och Människors-Lika-Värde

för samtliga deltagare och besökare.

- Fair Play Corner ska syfta till att utbilda spelare, ledare, föräldrar och andra besökare kring värdegrundsfrågor och Fair Play.

- Fair Play Corner ska främja en trygg och säker idrottsmiljö för barn och vuxna.

- Fair Play Corner blir en central plats för deltagare och besökare som behöver hjälp och stöttning under arrangemanget.

- Fair Play Corner bemannas av utbildad och erfaren personal.

- Fair Play Corner ska vara en förebild för föreningar, lag, föräldrar, barn och ungdomar.

- Fair Play Corner ska på ett föredömligt sätt bidra till Fair Play och Människors-Lika-Värde.

Mer information om Fair Play Corner presenteras under arrangemanget.